PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in het kort komt het erop neer dat de eventuele gegevens die ik van u ontvang bij mij in veilige handen zijn.

 

Waarom bewaar ik uw gegevens?
Uw gegevens (zoals uw naam, e-mail, adres of telefoonnummer) zijn alleen voor mij bestemd. Deze gegevens gebruik ik om contact met u te kunnen opnemen indien dat nodig mocht blijken te zijn als klant van Magical Healing Touch.
Ik vraag alleen naar uw contactgegevens nadat u ja heeft gezegd op werken met mij. Ziet u na een oriënterend gesprek met mij af van verder samenwerking, dan is dat uiteraard helemaal in orde. Dan zal ik uw eventuele gegevens uit mijn systeem verwijderen.

Verder kan het zijn dat u heeft aangegeven dat u nieuws van mij wil ontvangen via mijn nieuwsbrief. In dat geval gebruik ik uw gegevens (zoals naam en e-mailadres) om u mijn nieuwsbrief te kunnen toesturen. U heeft de mogelijkheid en/of de keuze om uzelf op elk gewenst moment uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

 

Verwerken van persoonsgegevens
Indien u graag gebruik zou willen maken van mijn diensten (coaching of welke dienst van Magical Healing Touch dan ook) dan kan het zijn dat ik u om meer gegevens vraag. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat ik noteer of wat er gezegd is, blijft bij mij. Ik zal alleen naar zaken vragen die van belang zijn voor onze samenwerking. Alleen indien dat nodig mocht zijn dat ik uw informatie over of van u deel, zal dat uiteraard alleen met uw toestemming zijn.

 

Beveiliging
Bij wet wordt van er mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat zal ik dan ook doen. Op internet zal ik niets van u bewaren. Alles wat wij via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken zal daar blijven en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja tegen hebben gezegd als gebruikers van die diensten. Ik gebruik mail en sms op mijn apparaten. En alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Op mijn website www.magicalhealingtouch.nl plaats ik content die u kunt lezen of beluisteren. Afgezien van de mogelijkheid om contact met mij op te kunnen nemen, kunt u daar verder geen interactie met mij hebben. Verder zal ik op deze site geen gegevens van u op slaan of uw gegevens op enige andere manier gebruiken. Ik zit bij betrouwbare servers en vertrouw op de bescherming van gegevens door JouwWeb.

 

Niet digitale gegevens

Een enkele keer zou het kunnen voor komen dat ik iets over u opschrijf. Indien hier sprake van zou zijn, zal ik dat in een afgesloten kast met slot bewaren. En de sleutel zal ik op een veilige plek verstoppen.

Tenzij er een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor zou zijn, zal ik uw persoonlijke gegevens niet met anderen delen zonder uw toestemming. Maar laten wij er van uitgaan dat daar geen sprake van zal gaan zijn.

 

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Gezien het feit dat ik al genoeg te bewaren heb, zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan logisch of noodzakelijk is. Uiteraard zal ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst om facturen 7 jaar te bewaren, houden. Maar verder zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor mijn werk met u.

 

Uw rechten
Vanuit professionele ethiek respecteer ik uw privacy volledig. U heeft dan ook het recht om uw gegeven te allen tijde in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hierover altijd contact met mij opnemen.

Hieronder vind u hetgeen wat ik zojuist al hierboven heb aangegeven nog eens formeel uitgeschreven.

 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

Magical Healing Touch is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post- / Vestigingsadres      : Karperstraat 47
Postcode                            : 1432 PC
Woonplaats                        : Aalsmeer
Telefoonnummer                : 06 - 2725 3311

Emailadres                         : info@magicalhealingtouch.nl;

KvK-nummer                      : 74719254

 

In deze privacyverklaring informeer ik u hoe Magical Healing Touch persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

 

Magical Healing Touch respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Magical Healing Touch. Wees u er dus van bewust dat Magical Healing Touch niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Magical Healing Touch.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE MAGICAL HEALING TOUCH VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Magical Healing Touch verwerkt:

- Uw voor- en achternaam;
- Uw Bedrijfsnaam
- Uw KvK nummer
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw geboortedatum;
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief).

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE MAGICAL HEALING TOUCH VERWERKT
Magical Healing Touch verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door u aan mij zijn verstrekt of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Magical Healing Touch heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 

Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via h.coenraads@hotmal.com, dan verwijder ik deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG MAGICAL HEALING TOUCH PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Magical Healing Touch en/of omdat u deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Magical Healing Touch verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van uw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat u toestemming hiervoor heeft gegeven
3. Om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5.Magical Healing Touch verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
6 Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Magical Healing Touch tussen zit.

 

HOELANG UW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Magical Healing Touch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten, te verwerken eens per kwartaal na afsluiting van dit jaar.
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Persoonsgegevens Termijn Reden
Uw Bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van uw betaling
Uw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van uw betaling
Uw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst of zolang u ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief of een andere lijst zoals bijvoorbeeld representantenlijst. Zodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden. Zodat ik u kan informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten, blogs kan sturen en uit kan nodigen voor nieuwe workshops/diensten.
Uw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden
Uw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden of contact met u kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Uw e-mailadres Zolang u ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik u kan informeren of contact met u kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt waaronder uw geboortedatum, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief) 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Magical Healing Touch verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Magical Healing Touch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Met de volgende derden deelt Magical Healing Touch gegevens:

 

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Email- en websiteprovider Verwerker Voor de website en e- mails Inzicht in gegevens op de website.
Boekhouder Verwerker Controleren administratie en IB aangifte Gegevens uit boekhoudsysteem
Mailchimp of Active Campaign, Emailcommunicatiesysteem Verwerker Om nieuwsbrieven te versturen Voor en achternaam, emailadres
ABN AMRO Verwerkingsverantwoordeljke Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam, adres, woonplaats
Belastingdienst Verwerkingsverantwoordelijke Om belasting te beheren Bankrekeningnummer, naam, adres, woonplaats

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door Magical Healing Touch in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@magicalhealingtouch.nl Hanneke Coenraads zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief kunt u gemakkelijk zelf corrigeren of verwijderen in de footer van de nieuwsbrief.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Magical Healing Touch en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

INDIENEN KLACHT

Magical Healing Touch wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Magical Healing Touch niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Magical Healing Touch wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. u kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die Magical Healing Touch gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

 

Functionele en analytische cookies

Magical Healing Touch maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven u inzicht in het gebruik van de website van Magical Healing Touch.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van u geen toestemming te vragen. Ik informeer u er wel over bij het bezoeken van mijn website.

 

Google Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Social media buttons

Op de website van Magical Healing Touch zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

http://www.magicalhealingtouch.nl is de website van Magical Healing Touch.

 

FACEBOOK
Magical Healing Touch maakt sporadisch gebruik van Facebook Ads. Hiervoor maak ik geen gebruik van de persoonsgegevens van mijn klanten of nieuwsbrieflezers.

 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van Magical Healing Touch maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kuntm u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn mobiele telefoon is vergrendeld met een Touch-ID. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

 

Gegevens die als hard copy in mijn praktijk aanwezig zijn gedurende een coachingstraject worden door mij bewaard in een afgesloten kast.

Als u de indruk heef dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Magical Healing Touch verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via h.coenraads@hotmail.com

 

 

- Deze privacy- en cookieverklaring is van 24 juni 2018 -